Undervisning/info&priser

Tidsbokning

Pedagogen

Jag började ge sånglektioner redan under studietiden och insåg snabbt att detta var något enormt utvecklande även för mig som utövare. Jag har fortsatt att undervisa under hela min yrkeskarriär och jag är övertygad om att det gjort mig till en bättre musiker.

Jag arbetar nästan uteslutande med amatörsångare och i mötet med dem stöter jag på så många frågeställningar jag aldrig tänkt på innan! Det finns inte någon ”standardelev” och det gör att man inte kan använda en fast mall för att hitta till varje enskild sångares kärna. Det gäller att vara kreativ.

Det krävs mod att ta sånglektioner. Få saker är så personliga som den egna rösten och för att våga lägga den i händerna på någon annan behövs tillit. Man är helt enkelt oerhört sårbar och det är ett stort ansvar att förvalta för oss lärare. Den allra första sånglektionen är en utmaning för de allra flesta! Att plötsligt stå framför någon man aldrig träffat tidigare och försöka sjunga är nervpirrande, men i de allra flesta fall glömmer eleven efter en stund bort att vara nervös och går in i det jag kallar sångmodus. Det är då det roliga tar sin början.

Bland mina elever finns läkare, journalister, psykologer, lärare och arkitekter varav flera mycket väl skulle ha kunnat bli utövande sångare. De har dock valt en annan yrkesbana och det ger dem en avspändhet i förhållande sången i jämförelse med sångare som står under press och måste klara en viss audition eller få en viss roll. Man kan arbeta i ro och det gör ibland till och med att man når resultat snabbare. Den som främst sjunger av kärlek till musiken och för sitt eget välbefinnande behöver heller inte ta hänsyn till proffsvärldens åldersgränser.

Priser (inkl. 25% moms)

Sånglektion à 45 min: 700 kr

Kortlektion à 30 min: 550 kr

Duolektion (2 sångare eller 1 sångare med ackompanjatör) à 45 min: 850 kr

Ensemblelektion (2-6 deltagare) à 60 min: 1000 kr

Ensemblelektion à 90 min: 1300 kr

Lokaler

St Eriksplan: Völundsgatan (t-bana St Eriksplan) TISDAG OCH ONSDAG

Norrmalm: Tegnérlunden (t-bana Odenplan eller Rådmansgatan) TORSDAG