Om mig

…som sångerska och som pedagog

Jag är i grunden klassiskt skolad sångerska (mezzosopran) med en examen från Statens Operahögskola i Oslo. Under studietiden väcktes det stora intresse för tidig musik som sedan  följt mig genom livet. För att förkovra mig reste jag till Holland, där jag studerade vid Kungliga Konservatoriet i Den Haag och tog en postgraduate-examen i barocksång. 

Efter studierna väntade tio år som frilansande sångerska i Holland och Tyskland, då jag fick möjlighet att utvecklas som solist i tidiga operor, oratorier, kantater och passioner i samarbete med dirigenter som Paul McCreesh, William Christie, Hermann Max och Jos van Veldhoven. Jag sjöng också med tidig musik-ensembler som holländska Apollo Ensemble, med vilken jag bland annat sjungit rollen som Clemenza i Brioschis oratorium ”Dio, Clemenza e Rigore”, på skivinspelning och turné i Nederländerna och USA. 

Jag har även ett stort intresse för ny musik, vilket jag fått möjlighet att utforska tillsammans med ensembler som Frankfurtbaserade Ensemble Belcanto under ledning av Dietburg Spohr. Jag har också sedan många år ett samarbete med den tyske kompositören Odilo Klasen, som givit mig förtroendet att uruppföra många av sina verk. 

Numera har jag och min familj åter basen i Sverige, och i och med det ligger huvudfokus för mig på undervisningen, även om jag fortfarande gärna och regelbundet sjunger konserter.

…som pedagog

Jag brinner verkligen för att undervisa! Redan innan min examen fick jag mina första elever, och jag insåg snabbt att detta var något enormt utvecklande, även för mig som utövare. Jag tvingades fundera över så många frågeställningar jag aldrig tänkt på innan! Det finns inte någon ”standardelev”, och det gör att jag inte kan använda en fast mall för att hitta till varje enskild sångares kärna. 

Jag upplever det också som mycket givande att i huvudsak arbeta med amatörsångare. Bland mina elever finns läkare, journalister, psykologer, lärare och arkitekter varav flera mycket väl skulle ha kunnat bli utövande sångare. De har dock valt en annan yrkesbana, och det ger dem en avspändhet i förhållande sången i jämförelse med sångare som står under press och “måste” klara en viss audition eller få en viss roll. Man kan arbeta i ro och det för ibland till att man når resultatet snabbare. Eftersom den som bara sjunger av kärlek till musiken och för sitt eget välbefinnande inte behöver ta hänsyn till åldersgränser har jag haft förmånen att få arbeta med sångare i åldrarna 17 till 88 år!