Lyssna

Välkommen till min Youtube-kanal!

“Goder morgon, lata Lycka!” ur akt I: “Lyckan”. (Original: “Das Glück” från “Moralische Kantaten” av G.P. Telemann. )

Dovro dunque morire – G. Caccini (1580-1651)

Ahi, che morir mi sento – F. Monteverdi (1572-1632)

Goûtons un repos – M. Lambert (1610-1695)