Eleven

För att ge en bild av hur sångundervisningen kan se ut har tre tidigare elever gett mig lov att använda dem som exempel.

Nybörjaren Hans

kom till sin första lektion övertygad om att det egentligen var lönlöst. Någon gång under skoltiden hade han fått höra att det nog vore bäst att han satte sig längst bak och “inte störde” på musiklektionerna eftersom han inte träffade tonerna. Det här bar han med sig i mycket starkt minne även som 40-åring. Den första tiden bestod i att skapa en musikalisk medvetenhet och självförtroende. För någon som aldrig sjungit i någon form är ingenting självklart. Vi arbetade länge med grundläggande moment som intonation, omfång och tonbildning. Så småningom vågade sig Hans på några folkvisor och till slut hade han sin första Brahmsromans bakom sig. Ingen var nog mer förvånad än han själv!

“Fortsättaren” Paula

är utbildad musikterapeut med tvärflöjt som huvudinstrument. Däremot hade hon inte sjungit så mycket, och behövde därför lära sig grundläggande teknik. Självklart spelade hennes musikaliska bakgrund in på framstegen och utvecklingen gick fort. Så småning om var hon medlem av ett flertal vokalensembler och sjöng i en duo med en lutspelare. Med Paulas växande erfarenhet förändrades även min lärarroll och övergick i coachning, med fokus på musikalisk interpretation snarare än teknik.

Musikern Lea

har flera års sångutbildning på högskolenivå, och är bl.a. yrkesverksam som instrumentalist. Hon känner sin röst väl och tar själv hand om uppsjungningen innan hon kommer till lektionen. Vi arbetar inte längre regelbundet utan då hon behöver bolla musikaliska idéer, t.ex. inför ett framträdande. En elev på Leas nivå styr till stor del lektionen själv. Kanske höjden i en passage känns obekväm eller en fras är så lång att det är svårt att få luften att räcka. Som musiker känner hon sina starka och svaga sidor och kan ofta korrigera sig själv. Min uppgift är att finslipa, komma med nya musikaliska idéer och entusiasmera!