Undervisning och coachning

Jag brinner verkligen för att undervisa! Redan innan min examen fick jag mina första elever, och jag insåg snabbt att detta var något enormt utvecklande, även för mig som utövare. Jag tvingades fundera över så många frågeställningar jag aldrig tänkt på innan! Det finns inte någon ”standardelev”, och det gör att jag inte kan använda en fast mall för att hitta till varje enskild sångares kärna. 

Jag upplever det också som mycket givande att i huvudsak arbeta med amatörsångare. Bland mina elever finns läkare, journalister, psykologer, lärare och arkitekter varav flera mycket väl skulle ha kunnat bli utövande sångare. De har dock valt en annan yrkesbana, och det ger dem en avspändhet i förhållande sången i jämförelse med sångare som står under press och “måste” klara en viss audition eller få en viss roll. Man kan arbeta i ro och det för ibland till att man når resultatet snabbare. Eftersom den som bara sjunger av kärlek till musiken och för sitt eget välbefinnande inte behöver ta hänsyn till åldersgränser har jag haft förmånen att få arbeta med sångare i åldrarna 17 till 88 år!