Vokalutjämning

Det här är inte ett nytt tema för de av er som gått en längre tid hos mig. Det tål dock att tas upp igen. Och igen. Få saker (förutom ett bra gehör, vilket oavsett är en förutsättning om du ska sjunga) är så viktiga för intonationen som just detta. Hur du formar dina vokaler har naturligtvis också stor inverkan på hur egaliserad rösten låter, dvs. hur “jämn” klang sångaren får. Det är därför av stor vikt att du övar framför en spegel, åtminstone delvis. (Det räcker gott med en liten fickspegel för att av och till kunna kolla sig själv.)

Direkt efter andningsövningarna, innan du börjar med rena vokalövningar, kollar du dig själv i det att du långsamt uttalar alla vokaler från a-ö. Din ideala munform är en liggande oval eller en mycket mjuk rektangel. Sätt ett pekfinger vid varje mungipa för att hindra dig själv från att gå ut för mycket i sidled. Det gäller framför allt de breda vokalerna i och e. Vill du ägna dig lite extra åt just den här tekniska biten en dag så kan du fortsätta att sjunga vokalraden “i-e-a-å-o” på tonhöjd i olika lägen. Är du nöjd med det du iakttar i spegeln kan du göra det samma på treklanger, både uppåt och nedåt. Du kan även öva treklanger på en och samma vokal och vara uppmärksam på att vokalen förblir den samma oavsett tonhöjd.

Men varför har vokalformationen så stor inverkan på klangfärg och intonation? Jo, båda är beroende av vokal konsekvens, dvs. så liten förändring som möjligt. Ta den sista övningen jag nämnde, där du sjunger en treklang på en och samma vokal, låt oss säga ett a. Om du tillåter dig själv att ändra tonens placering när du går uppåt (t.ex. genom att tonen rutschar bakåt i halsen istället för att bara ge den lite mer plats genom att höja gomseglet och “haka av gångjärnet till underkäken”) så kommer tonen att klinga olika beroende på vilken tonhöjd du är på. Troligen kommer den att låta burkigare ju högre upp du kommer eftersom den åker bakåt. Denna ojämnhet i klang kommer ofta inte bara att uppfattas som märklig eller förändrad av åhöraren, utan som oren. Det beror på att en vokal som ändrar sits och plötsligt blir “mörkare” får tonen att förlora mycket av sina övertoner, varpå den kommer att uppfattas som för låg, även om du i grunden ligger på rätt tonhöjd.

För ordningens skull är det på sin plats att påpeka att det finns många aspekter av både klang och intonation. Du kommer inte per automatik att låta egaliserat och rent bara för att du inte sjunger för breda vokaler. Vore det bara så enkelt! Men det är en viktig komponent. Ju färre “justeringar” av vokalform och klangrum du måste göra inom en fras, ju närmare en ren, klar klang. Se till att ha allt du har möjlighet att kontrollera på plats innan du startar en fras. Då är du redan en bra bit på väg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.