En sångares arbetsmiljö…

Det slog mig just nu, medan jag sitter och väntar på att sjunga vid en begravning. Här ryms alla livets faser, från dop över bröllop och till livets slut. Och vi får vara med hela vägen. Det är en ynnest.