Vokaler till första advent!

Typiskt tysk julkrans. Efter alla år i Köln håller vi på traditionerna. Glad första advent!

Utan att jag egentligen planerar det från början blir det gärna så att jag under en period behandlar samma tema på lektionerna. Även om undervisningen är individuell kan jag komma in i ett slags flow. Det börjar ofta med att dagens första elev ber om att få jobba med ett speciellt område som jag går igång på. Jag fortsätter på samma spår lektionen efter och lektionen efter den. Det som är så spännande med sång är ju att alla tekniska problem är så relaterbara oavsett nivå. De flesta saker jag jobbar med på en nybörjares lektion är lika nyttiga för en avancerad elev. Det gör också att grupplektioner inte är så beroende av att alla deltagare är på samma nivå. Man kan ha fem sångare som sinsemellan befinner sig på helt olika utvecklingsstadier och ändå har alla nytta av att lyssna på varandras sångpass! För en nybörjare kan det kännas härligt inspirerande att uppleva en sångare som kommit långt. Man börjar drömma om vad man själv skulle kunna uppnå och får en liten sporre. Omvänt är det ofta mycket nyttigt för en duktig sångare att höra en nybörjare gå igenom grundläggande övningar. Det blir som en reminder eftersom man inte sällan glömmer bort de där nyttiga, “gnidiga” övningarna så fort man kommit en bit upp i Trappan. Man blir lite lat, eller åtminstone otålig, om vi ska vara snälla. Det är inte ovanligt att en sångare som tagit lektioner i säg ett halvår får lite problem med heshet och liknande. Ofta är det avhjälpt genom att påminna om uppvärmningens grunder och vilka övningar som används där. Kanske har eleven börjat hoppa över de momenten för att komma till de roligare övningarna eller själva musicerandet.

Den senaste veckan har nästan allt handlat om munform. Det började med en av mina härliga nybörjarelever som hade problem med en insats på vokalen i. Därefter var jag hooked på temat för resten av dagen. Där finns så mycket att hämta och det är på samma gång svårt och enkelt. Jag vågar påstå att 90% av min elever ofta glömmer vikten av vokalernas position i munnen! En alltför bred munposition på de breda vokalerna (i och e) för till en klämd ton som inte klingar fritt. De måste rundas av! En liten påminnelse-checklista:

  • Forma munnen till en avspänd oval. (Jobba gärna framför spegel så att du inte släpper inställningen efter ett tag.)
  • Gå igenom vokalerna på talröst och iaktta dig själv i spegeln. Inga breda mungipor!
  • Sjung på en tonhöjd: i-e-a-å-o.
  • Öva den sång du just arbetar med på enbart vokaler. Justera eventuella utflykter i sidled med hjälp av spegeln.

Kom alltid ihåg den gyllene regeln: alla dina vokaler ska få plats inom en och samma munposition.