Den stora ledan…

Vare sig man är proffs eller amatör: ibland infinner sig en enorm leda; ett motstånd mot att över huvud taget gå in i övningsrummet. För mig personligen sker det här ofta just under den mörka årstiden, även utan pågående pandemi. I vanliga fall brukar det hjälpa att kalendern i regel är full med advents- och julkonserter. Om man har något konkret att öva inför är man så att säga “tvungen” att förbereda sig. I år är allt minst sagt annorlunda och då gäller det att hitta nya strategier för sitt övande.

Vare sig man är proffs eller amatör: ibland infinner sig en enorm leda; ett motstånd mot att över huvud taget gå in i övningsrummet.

Själv har jag just nu en deal med mig själv att jag, oavsett dagsform, ska öva aktivt minst 30 minuter per dag. Jag ger mig själv små “läxor” som ska klaras av. Det kan vara en vers på en sång utantill. Vad som helst som går att bocka av. En sångarhjärna är enkelt skapt, som det verkar… Jag försöker också påminna mig om att allt jag lär mig nu är saker jag har igen senare. När hjulen äntligen börjar rulla igen är jag väl förberedd och det sporrar mig faktiskt. Bättre att ligga i startgroparna med fyra nya konsertprogram än att inte göra någonting.

Vissa sångare blir aldrig övningströtta.