Snegla på andra!

En av de bästa sånglärare jag själv haft brukade ofta säga (fast på norska): “Var otrogen, för guds skull! Annars blir du aldrig någon bra sångare…” Det låter naturligtvis drastiskt, men vad han menade var att det är viktigt att våga ta intryck av andra än bara din egen pedagog; inte bara andra sånglärare men även ackompanjatörer, regissörer, körledare, dirigenter… Listan är lång. Förr i tiden var det vanligt att pedagoger knöt “sina” adepter enormt tätt till sig och såg det närmast som ett svek om de vågade besöka t ex en masterclass ledd av någon annan. Gudskelov upplever jag att detta närmast sektliknande sätt att undervisa är på väg ut. De flesta av oss pedagoger är mer än medvetna om att vi inte kan kunna allt och att det ofta är till fördel både för oss själva och våra elever om de förblir öppna för allehanda musikaliska intryck och skaffar inspiration utifrån.

En elev som gått länge hos mig hade idag sin första lektion efter sommaruppehållet. Hon kom tillbaka full av inspiration och glädje efter en osedvanligt lyckad kammarmusikkurs utomlands. Hon hade inte bara fått möjlighet att få coachning i grupp tillsammans med andra duktiga amatörsångare men även fått värdefulla solistiska tips av de professionella sångare som ledde kursen. Jag kan inte nog poängtera hur värdefull jag tycker just sådan  feedback är. Det är ju alltid speciellt med elever man haft under lång tid och fått se utvecklas långsamt men säkert- de blir till ens hjärtebarn. Men ibland känner man att man upprepar sig väl ofta och blir lite “tjatig”. Då kan det vara guld värt att någon utifrån hör eleven med fräscha öron och kanske sätter andra ord på samma problem; ord som plötsligt belyser saken ifrån ett nytt håll  och gör det möjligt att komma vidare från en plats där man  stått och stampat ett tag.

Ta alltså alla chanser till att komplettera dina sånglektioner med musikalisk input. Besök en masterclass. Ta en coachningslektion och arbeta med uttryck tillsammans med en pianist. Lyssna på inspelningar. Gå på konsert. Bilda dig en uppfattning om vad du själv tycker om som åhörare. Allting som kan föra dig vidare mot att bli mer komplett som sångare. Kort och gott: våga vara otrogen!